Меню

Юридически услуги

Юридически услуги

Специализирано Счетоводно Предприятие Зарис си партнира с висококвалифициран екип от юристи в сферата на търговското и данъчното право, за да задоволи нуждите на вашето предприятие от професионална правна помощ. От огромно значение е съвместната колаборация между юридическия и счетоводния екип от самото създаване на бизнеса ви, без значение от сектора, в който оперирате. Още преди регистрацията на фирма е необходимо да се съобразят редица особености от данъчна гледна точка, независимо дали се прави регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. по Търговския закон . Също така от изключителна важност е правилното и адекватно оформяне на дружествения договор, планиране на капиталовата вноска, правилно формулиране на икономическата дейност спрямо законовите класификатори и други основополагащи фактори за законовата рамка на бизнеса ви.

Начинът ни на работа включва да приемаме бизнеса на всеки наш клиент като част от собствения ни бизнес и основната ни задачата в този смисъл е да не допускаме вменяване на допълнителни задължения по наказателни постановления и ревизионни производства. Специализирано Счетоводно Предприятие Зарис познава много добре изискванията на приходните органи и възможните причини за започване на проверки и ревизии. Практиката ни показва, че са налице незаконосъобразни и необосновани ревизионни актове, които масата хора са готови да заплатят. Ние считаме, че с помощта на нашите експерти ще постигнем максимални резултати при обжалване в такива ситуации.

С помощта на юридическите си партньори, част от предлаганите от Специализирано Счетоводно Предприятие Зарис услуги са:

  • Регистрация на фирма
  • Промяна в регистрацията на фирма
  • Покупко- продажба на дружествени дялове
  • Изготвяне на договори
  • Изготвяне на жалби
  • Процесуално представителство
  • Изготвяне на съдебно- счетоводни експертизи в ревизионни производства
  • Комплексно юридическо обслужване